ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: آثار منتخب

جشنواره آنلاین فیلم کوتاه کشف استعداد

آثار منتخب اولین «جشنواره آنلاین فیلم کوتاه کشف استعداد» معرفی شدند

آثار منتخب بخش فیلم کوتاه اولین «جشنواره آنلاین فيلم كوتاه كشف استعداد» که به دليل شيوع و گسترش ويروس كرونابه تعویق افتاد، معرفی شدند.