ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: آخرین داستان

آخرین داستان

«آخرین داستان» ادای دینی به فردوسی است

صنعت انیمیشن سازی در ایران طی دو سه سال اخیر پیشرفت فوق العاده ای کرده اما اتفاقی که قرار است برای یکی از آثار در دست تولید این حوزه بیافتد اتفاق فوق العاده و جالبی است.