ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: آذر معماریان

علی معلم

هنوز منتظریم علی بیاید تکذیبش کند

عصر ۲۳ اسفند که می‌شود دلم هری می‌ریزد پایین. دو سال قبل در روزنامه نشسته ‌بودیم و داشتیم از سال رفته می‌گفتیم.