ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: احتمال باران اسیدی

علیرضا ثانی فر قصیده گاو سفید

فیلمبرداری «قصیده گاو سفید» از نیمه گذشت

علیرضا ثانی‌فر برای ایفای یکی از نقش‌های اصلی فیلم «قصیده گاو سفید» مقابل دوربین بهتاش صناعی‌ها رفت.