ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینما

اعضای انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینما انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینما انتخاب شدند و مورد تایید نهایی نماینده وزارت کار قرار گرفتند.