ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: بخش تلویزیون

نامزدهای بهترین مجموعه بخش تلویزیون جشن حافظ

نامزدهای بخش تلویزیون نوزدهمین جشن حافظ

نامزدهای بخش تلویزیون نوزدهمین جشن حافظ در شاخه‌های بهترین مجموعه، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد کمدی، بهترین بازیگر زن کمدی، بهترین بازیگر مرد درام و بهترین بازیگر زن درام معرفی شدند.