ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: بهتاش صناعی ها

«قصیده گاو سفید» جایزه تماشاگران جشنواره برلین را گرفت

«قصیده گاو سفید» جایزه بهترین فیلم غیر آلمانی از دید تماشاگران جشنواره برلین را از آن خود کرد.