ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: داوود رشیدی

محمدرضا شجریان

تغییر نام خیابانی به نام محمدرضا شجریان

پیشنهاد کمیسیون نامگذاری معابر مبنی بر تغییر نام خیابان فلامک در شهرک غرب به نام استاد محمدرضا شجریان مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.