ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: زهرا ترکمنلو

«دیگری» به جشنواره «میخک قرمز» ایتالیا راه یافت

فیلم کوتاه «دیگری» ساخته زهرا ترکمنلو به دهمین دوره از جشنواره فیلم گاروفانو روسو (میخک قرمز) ایتالیا راه یافت.