ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: صفی یزدانیان

فیلم ناگهان درخت

تکه‌پاره‌های شکسته

تلقی اشتباهی در ایران وجود دارد که فیلم‌ها را جزییات می‌سازند. جزییات اگر در خدمت یک کلیت یکپارچه نباشند، کارکرد دراماتیک پیدا نخواهند کرد.