ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: علی رفیعی

نگاهی به بازی سیاوش طهمورث در «زخم کاری»؛ شاه بی‌تاج

ایران سرزمین فراموشی است. کافی است شما کمی از آن قامت شباب‌گونه خویش فاصله بگیرید، گردی زمان بر چهره‌تان بنشیند تا ناپدید شوید.