ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: میثم میرزایی

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران با تشکیل جلسه‌ای با حضور اعضای صنف در خانه سینما انتخاب شدند.