ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: نیما جاویدی

جشنواره فیلم وارش

طناز طباطبایی، نیما جاویدی و… داوران بخش مسابقه ملی شدند

امیر توده روستا، نیما جاویدی، طناز طباطبایی، مهدی منیری و جهانگیر نصری اشرفی داوری آثار بخش مسابقه ملی نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش را برعهده دارند.