ما را در شبکه های اجتماعی بیابید

آرشیو برچسب: 108 دقیقه از یک قرن

فیلم کوتاه بعدی

فیلم کوتاه «بعدی» داستان عکاسی که همه را به یک شکل در می‌آورد

فیلم کوتاه «بعدی» سومین فیلمی‌ست که در بسته «108 دقیقه از یک قرن» روی پرده می‌رود.